Video Diễm Nguyện Xuân & Thánh Lễ Đầu Năm 19-02-2015 E-mail
Sunday, 22 February 2015 08:50

Diễm Nguyện Xuân & Thánh Lễ Đầu Năm Ngày 19 tháng 2 năm 2015

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Giáo Phận Galveston-Houston

Last Updated on Sunday, 22 February 2015 09:01