Lien Minh Thanh Tam
PDF Print E-mail

hieu hoi_LMTT

 Thanh Tam_Chua

LIÊN MINH THÁNH TÂM

I. Phong trào Liên Minh Thánh Tâm dành riêng cho nam giới, được cha Edoward Hamon, Dòng Tên, sáng lập năm 1883. Vì sáng lập muốn lấy TINH THẦN CẦU NGUYỆN và SỰ NHIỆT THÀNH CỦA HỘI TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN làm tinh thần của phong trào. Ngài đã muốn nuôi sống phong trào bằng 2 yếu tố căn bản trên; nên ngày 31 tháng 12 năm 1884, ngài đã sát nhập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm vào Đại Hội Tông Đồ Cầu Nguyện
 
Trong cuốn thủ bản phát hành đầu tiên tại Montréal, Canada năm 1888, Cha Hamon định rõ mục đích của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Nhờ sự nhiệt thành tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm nhằm mục đích dùng nam giới để duy trì tinh thần công giáo trong gia đình  Đến năm 1892, thủ bản được in lại và vị sáng lập nói rõ thêm Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm không phải là một hội hoàn toàn đạo đức, cũng không phải là một tu hội, nhưng là một đồng minh, một tổ chức hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa, để tuyên truyền và duy trì tinh thần công giáo trong các gia đình và ngoài xã hội.
  Đến năm 1909, thủ bản được tái ấn hành và nói rõ hơn rằng Liên Minh Thánh Tâm chẳng những là một hội đoàn đạo đức, chỉ có mục đích gìn giữ lấy lợi ích thiêng liêng và lòng đạo đức sốt sắng của các đoàn viên mà thôi, song còn là một công cuộc tông đồ có tính cách xã hội nữa.  Và tổ chức này nhằm mục đích truyền bá và duy trì đời sống công giáo trong gia đình và trong giáo xứ.  Công việc tông đồ này là bổn phận thực tế của Liên Minh Thánh Tâm.  Xin đừng quên.

 Tại Việt Nam: Năm 1950, Cha Gagnon, tên tiếng Việt là Cha Nhân, du nhập phong trào LMTT vào miền Bắc Việt Nam. Hai năm sau, năm 1952, Cha Nhân chuyển giao Phong trào cho Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1954 Cha Giacôbê di cư vào miền Nam, đem theo tất cả nhũng  vốn liếng có được về PTLMTT Việt Nam với Ngài. Kể từ đó phong trào đã được giới thiệu đến khắp mọi điạ phận, và hầu hết các Giáo xứ trong miền Nam, Phong trào đã như một luồng gió mới thổi vào các giáo xứ từ thành thị đến thôn quê để mời gọi mọi người tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu, nhất là mời gọi các gia trưởng gia nhập đoàn LMTT, từ đó PTLMTT dã phát triển mạnh trong miền Nam.
 
Thủ bản LMTT Việt Nam được dịch ra từ cuốn thủ bản nguyên thủy do Cha Dòng Chúa Cứu Thế Đào Hữu Thọ, CSsR. Giám đốc tuyên khởi phong trào LMTT Việt Nam, xuất bản tháng 6 năm 1961. Sau biến cố năm tháng 4-1975, dưới sự kỳ thị và kiểm soát gắt gao của chế độ cộng sản, phong trào vẫn âm thầm hoạt động trong các giáo xứ với tên mới là “hội các gia trưởng”.

Tại Hoa-Kỳ và Hải ngoại: Cùng với làn sóng người ồ ạt chạy trốn ra nước ngoài, Phong trào LMTT cũng được trung kiên đem theo và tái tổ chức hoạt động ở hầu hết các nơi có người Công giáo Việt Nam cư ngụ, đặc biệt là Hoa Kỳ, nơi mà có số người Việt địng cư đông nhất trên thế giới.

Từ sau năm 1975 đến nay thủ bản LMTT Việt Nam đã được in “copied” lại nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của các đoàn LMTT khắp nơi tại Hoa Kỳ.

Thủ bản mới: Hai cuốn thủ bản mới: một của Liên Đoàn LMTT Giáo phận Galveston-Houston, và cuốn thứ hai của Liên Đoàn LMTT Giáo phận Orange. Hai cuốn thủ bản này được biên soạn lại cho hợp thời, hợp chốn và dễ dọc dễ hiểu hơn.

 II. Sự Hình Thành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang.
   
 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang được thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1987 với Cha Giám Đốc tiên khởi của đoàn là Linh Mục Vincente Nguyễn-Hữu-Dụ. O.P., cùng với những anh em đoàn viên nhiệt tình gây dựng lại phong trào LMTT tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Houston. Từ đó phong trào phát triển rất nhanh, từ các toán, rồi các đoàn và cuối cùng lên đến cấp Liên đoàn tại Giáo Phận Galveston Houston.

 - Mỗi nhiệm kỳ ban Trị Sự là hai năm.

 - Ban Trị Sự lâm thời tiên khởi ngày 9 tháng 8 năm 1987 :

-Hội Trưởng :                   Ô. Vincent Vũ-Quang-Khánh
 
-Hội phó 1 :                     Ô. Phaolô Phạm-Công-Duy
 
-Hội phó 2 :                     Ô. Giuse Trương-Trọng-Bình
 
-Thủ quỹ :                         Ô. Phaolô Trần-Đức-Hân
 
-UV Tổ Chức:                  Ô. Giuse Phạm-Năng-Hách 

-Ban Trị Sự chính thức nhiệm ký 1988 – 1990
 
-Hội trưởng :                   Ô. Vincent Vũ-Quang-Khánh
 
-Hội phó Nội Vụ :            Ô. Phêrô Phạm-Ngọc-Thành
 
-Hội phó Ngoại vụ :         Ô. Giuse Trần-Văn-Thanh
 
-Thư ký :                           Ô. Trương-Trọng-Bình
 
-Thủ quỹ:                           Ô. Phaolô Trần-Đức-Hân
 
-UV Tổ chức :                  Ô. Giuse Phạm-Năng-Hách.
 
-Tiểu ban Đạo đức :       Ô. G. Baotixita Đoàn-Đức-Ruyên & Phêro Nguyễn-Văn-Quế.
 
-Tiểu ban Văn hóa :          Ô. Tôma Nguyễn-Ngọc-Vinh & Phêrô Bùi-Văn-Đá.
 
-Tiểu ban Xã hội :             Ô. Micae Nguyễn-Văn-Như & Vincent Vũ-Quang-Khánh.

 -Ngày 27.11.1988 Đoàn bầu lại. Vì ông Vũ-Quang-Khánh nhận nhiệm vụ khác,
 
-Ông Phêrô Phạm-Ngọc-Thanh hội trưởng thế Ô. Vũ-Quang-Khánh.

 -Ban Trị Sự nhiệm kỳ (1990 – 1992) gồm có :
 
-Đoàn trưởng :                  Ô. Vincent Vũ-Quang-Khánh
 
-Đoàn phó thông tin :        Ô. Giuse Phạm-Phước-Tuy
 
-Đoàn phó kế hoạch :       Ô. Phêrô Phạm-Đắc-Lực
 
-Thư ký :                             Ô. Phêrô Phạm-Văn-Đá.
 
-Thủ quỹ :                            Ô. G.Baotixita Đoàn-Đức-Ruyên
 
-UV kế Hoạch :                  Ô. Đaminh Nguyễn-Mạnh-Trí
 
-UV Phụng vụ :                   Ô. Phêrô Nguyễn-Lương
 
-UV Xã hội :                       Ô. Phêrô Nnguyễn-Thanh-Khiêm.

 -Ban Trị Sự nhiệm kỳ (1992 – 1994) gồm có : 
 
oàn trưởng:               Ô. Phêrô Phạm-Ngọc-Thanh
 -Đoàn phó Nội vụ :            Ô. Giuse Nguyễn-Phước-Tuy
 
-Đoàn phó Ngọai vụ :        Ô. Phêrô Phạm-Đắc-Lực
 
-Thư ký :                             Ô. Lưu-Trung-Thành & Ô. Phạm-Huy-Tòng
 
-Thủ quỹ :                            Ô. Phêrô Mai-Ngọc-Ánh
 
-Phục vụ :                            Ô. Phao lô Nguyễn-Lương
 
-Xã Hội :                             Ô. G. Baotixita Đoàn-Đức-Ruyên
 
-Khánh tiết :                        Ô. Phêrô Trần-Quảng.

 -Ban Trị Sự nhiệm kỳ (1994 – 1996) gồm có :
 
-Đoàn trưởng:                   Ô. Giaon Baotixita Đoàn-Đức-Ruyên
 
-Đoàn phó Nội-vụ :           Ô. Giuse Phạm-Văn-Lạc
 
-Đoàn phó Ngoại vụ        Ô. Giuse Phạm-Văn-Đức
 
-Thư ký :                            Ô. Pham-Huy-Tòng & Ô. Giuse Vũ-Ngọc-Thứ
 
-Thủ quỹ :                           Ô. Gioan Thân-Văn-Lương
 
-UV Xã hội :                       Ô. Phêrô Nguyễn-Thanh-Khìêm
 
-UV Khánh tiết :                 Ô. Đaminh Phạm-Công-Huỳnh

 -Ban Trị Sự nhiệm ký (1996 – 1998) gồm có :
 
-Đoàn trưởng :                  Ô. Gioan Baotixita Đoàn-Đức-Ruyên
 
-Đoàn phó Nội vụ :            Ô. Giuse Phạm-Văn-Lạc
 
-Đoàn phó Ngoại vụ :        Ô. Giuse Nguyễn-Văn-Tính
 
-Thư ký :                             Ô. Vincent Nguyễn-Văn-Khản & Ô. Giuse Phạm-Ngọc-Thu
 -Thủ quỹ :                            Ô. Gioan Thân-Văn-Lương.
 
-UV Xã hội :                        Ô. Đaminh Đinh-Quang-Viện
 
-UV Khánh tiết :                  Ô. Giuse Mai-Viết-Huyên
 
-UV Phụng vụ :                    Ô. Phêrô Mai-Ngọc-Ánh
 
-UV T.Tin Liên lạc :             Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám

 -Ban Trị Sự nhiệm ký (1998 – 2000) gồm có :
 
-Đoàn trưởng :                    Ô. Phêrô Phạm-Đắc-Lực
 
-Đoàn phó Nội vụ :              Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám
 
-Đoàn phó Ngơại vụ:          Ô. Phêrô Nguyễn-Thanh-Khiêm
 
-Thư ký :                               Ô. Gioan Vũ-Đức-Huân & Ô. Giuse Mai-Viết-Huyền
 
-Thủ quỹ :                             Ô. Gioan Thân-Văn-Lương
 
-UV Phục vụ :                      Ô. Daminh Lưu-Trung-Thành & Ô. Nguyễn-Viết-Hạnh
 
-UV Xã hội :                         Ô. Phêrô nguyễn-Thanh-Khìêm
 
-UV Thông tin & Báo chí :   Ô. Đaminh Phạm-Công-Huỳnh
 
-UV Khánh tiết :                   Ô.phêrô Úy-Kim-Thu

 -Ban Trị Sự nhiệm kỳ (2000 – 2002)
 
-Đoàn trưởng :                    Ô. Gioan Vũ-Đức-Huân
 
-Đoàn phó Nôi vu:               Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám
 
-Đoàn phó ngoại vụ:           Ô. Giuse Trương-Trọng-Bình
 
-Thư ký :                               Ô. Gioan Phạm-Công-Dân
 
-Thủ quỹ :                              Ô. Phanxico Nguyễn-Văn-Mạng
 
-Phục-vụ :                             Ô. Đaminh Lưu-Trung-Thành & Phêrô nguyễn-Viết-Hạnh
 
-Xã Hội :                               Ô. Phêrô Nguyễn-Thanh-Khiêm
 
-Khánh tiết :                          Ô. Phêrô Úy-Kim-Thu
 
-Thông tin/Báo chí :              Ô. Đaminh Phạm-Công-Huỳnh

 -Bầu ban Trị Sự nhiệm kỳ (2002 – 2004) -Ban Trị Sự trên tái dắc cử.

 -Ban Trị Sự nhiệm kỳ (2004 – 2006) (Lưu nhiệm nhiệm kỳ 2006 – 2008)
 
-Đoàn trưởng :                     Ô. Phêrô Trương-Ngoc-Hoà
 
-Đoàn phó Nội vụ :               Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám
 
-Đoàn phó Ngoại vụ :           Ô. Đaminh Lưu-Ngoc-Bích
 
-Thư ký :                                 Ô. Gioan Phạm-Công-Dân & Ô. Giuse Phạm-Đinh
 
-Thủ quỹ :                               Ô. Phanxicô Nguyên-Văn-Mạng
 
-Phục vụ :                               Ô. Đaminh Lưu-Trung-Thành & Ô. Phêrô Nguyễn-Viết-Hạnh
 
-Khánh tiết :                           Ô. Úy-Kim-Thu
 
-Thông tin và Báo chí :         Ô. Đaminh Phạm-Công-Huỳnh    

 -Nhưng chưa hết nhiệm kỳ Đoàn Trưởng xin từ nhiệm, đoàn phó Nội Vụ thay thế.
 
-Đoàn trưởng :                      Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám
 -Đoàn phó Nội vụ :                Ô. Đaminh Lưu-Ngọc-Bích
 
-Đoàn phó Ngoại vụ :           Ô. Giuse Phạm-Đinh.
 
-Thành phần còn lại không thay đổi.

 -Ban Tri Sự nhiệm kỳ (2008 – 2010) gồm có :
 
-Đoàn trưởng :                       Ô. Giuse Bùi-Văn-Nhất
 
-Đoàn phó Nội vụ :                 Ô. Vincent Phùng-Văn-Khương ( Vì lý do bận việc gia đình xin từ nhiệm. Đoàn đã đề cử ông.
 
-Ô. Giuse Hoàng-Minh-Giám cựu đoàn trưởng điền khuyết Đoàn Phó Nội Vụ)
 
-Đoàn phó Ngoại vụ :            Ô.Gioan Phạm-Công-Dân
 
-Thư ký :                                  Ô. Gioan Baotixita Nguyễn-Tiến-Biểu
 
-Thủ Quỹ :                                Ô.Phanxico Nguyễn-Văn-Mạng
 
-Phục Vụ :                                Ô. Đaminh Lưu-Trung-Thành & Giuse Phan-Văn-Lạc
 
-Kế Hoạch :                              Ô. Phêrô Nguyễn-Văn-Chi
 
-Khánh Tiết :                             Ô. Phêrô Úy-Kim-Thu
 
-Xã Hội :                                   Ô. Giuse Nguyễn-Kim-Thanh

 -Ban Tri Sự nhiệm kỳ (2010 – 2012) gồm có :
 
- Đoàn Trưởng:                       Ô. Gioan B. Nguyễn Tiến Biểu
 
- Đoàn Phó Nội Vụ:                 Ô. Phêrô Nông Viết Hưng
 
- Đoàn Phó Ngoại Vụ:             Ô. Giuse Phùng Văn Cương
 
- Thư Ký:                                   Ô. Phanxicô X. Nguyễn Minh Dũng
 
- Thủ Quỹ:                                  Ô. Phanxicô Nguyễn Văn Mạng
 
- Phụng Vụ:                               Ô. Đaminh Lưu Trung Thành, Ô.Gioan Lai văn Phục
 
- Xã hội:                                     Ô. Antôn Nguyễn Văn Thông
 
- Kế Hoạch :                              Ô. Phêrô Nguyễn-Văn-Chi

 - Ban Trị Sự đương nhiệm kỳ 2012 – 2014
 
- Đoàn Trưởng.                        Ô. Giuse Bùi Văn Nhất
 
- Đoàn Phó Nội Vụ.                 Ô. Giuse Hoàng Minh Giám
 
- Đoàn Phó Ngoại Vụ.             Ô. Tôma Hoàng Văn Triệu
 
- Thư Ký.                                   Ô. Phanxicô Xavie Nguyễn Minh Dũng
 
- Thủ Quỹ.                                  Ô. Phanxicô Nguyễn Văn Mạng
 
- Phụng Vụ.                               Ô. Đaminh Lưu Trung Thành
                                                    Ô. Phêrô Đỗ Khắc Khiết
 
- Xã Hội.                                    Ô. Đaminh Bùi Thiên Kha
 
- Khánh Tiết.                              Ô. Phêrô Nông Viết Hưng
 
- Kế Hoạch :                              Ô. Phêrô Nguyễn-Văn-Chi

  - Nhân số hiện tại là 107 đoàn viên.

 III. Sinh Hoạt Cộng Đoàn :

 •  Vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Đoàn mặc đồng phục dự Thánh Lễ chiều thứ sáu đầu tháng, Sau Thánh Lễ là giờ Chầu Thánh Thể. Đăc biệt là mùa hè từ tháng 4 cho tới tháng 9. Sau Thánh Lễ chiều thứ sáu đầu tháng. Sau giờ Chầu Thánh Thể, Cha Chủ Tế ban phép lành và Xức Dầu cho những người bệnh già yếu. Sau đó có Rước Kiệu Thánh Tâm Chúa vòng quanh Linh Đài Dức Mẹ. Suy Niệm Lời Chúa và đọc 50 kinh sau đó là 14 đàng Thánh Gía sống do Hội Cầu Nguyện phụ trách.
 • Hàng năm, hoặc hàng tháng mỗi khi những dịp Lễ lớn như “Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ kính Mình Máu Thánh v.v.

           Đoàn thường đóng góp và tiếp tay trong mọi sinh hoạt, mọi công tác của Giáo Xứ v.v.  

 • Cổ võ và duy trì phát triển của giáo xứ, phục vụ xã hội, văn hoá và cổ võ và duy trì phong tập quán tốt đẹp của người Viêt nam trong gia đinh cũng như sinh hoạt cộng đồng.

 IV. Gây Quỹ Yểm Trợ Tài Chánh.

 -Mỗi khi giáo xứ tổ chức hội chợ, các ngày Lễ lớn đoàn cũng đóng vai trò tích cực trong việc bán hàng gây quỹ cho giáo xứ như, làm thịt dê, nấu và bán, gói bánh chưng, bánh téc v.v..            

   V. Sinh hoạt nội bộ :

 • Hàng tháng đoàn mặc đồng phục đoàn và huy hìệu Thánh Tâm Chúa Giêsu để tham dự Thánh lễ lúc 7.30 sáng vào Chúa Nhật tuần thứ 3 trong tháng.
 • Tiếp theo đoàn sẽ họp và học hỏi lời Chúa theo Phúc Âm Chúa Nhật trong ngày,      có cha Giám Đốc Đoàn, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc .
 • Đoàn Trưởng tường trinh trước đoàn những công việc đã làm.
 • Đề ra chương trình và hoạch những công tác kế tiếp.
 • Tiếp nhận và giới thiệu những tân đoàn viên.
 • Thứ Sáu đầu tháng đoàn mặc đồng phục đoàn tham dự Thánh lễ đầu tháng vào 6:00 chiều sau Thánh Lễ có chầu Thánh Thể do đoàn phụ trách.
 • Vào các ngày Chúa Nhật doàn thường sinh hoạt trong các gia đình Liên Minh Thánh Tâm ao ước đón tiếp Thánh Tâm Chúa Giêsu và tôn Vương Chúa làm vua gia đinh.
 • Tham dự các buồi cầu nguyện tại tư gia khi những đoàn viên qua đời hay thân nhân của gia đình đoàn viên LMTT hoặc ngày lễ giỗ v.v..
 • Tham dự Thánh lễ phát tang, cầu nguyện, và an táng khi có những đoàn viên LMTT, hoặc thân nhân quá cố.
 • Thăm viếng, ủy lạo những đoàn vìên đau yếu hoặc gìa cả, neo đơn, v.v..

   Ngoài ban Trị Sự phụ trách điều khiển đoàn, bện cạnh đó là các vị Toán Trưởng, người thường xuyên liên lạc và sinh hoạt với nhau trong những nhìệm vụ được trao phó như phục vụ Thánh Lẽ, công tác Giáo Xứ, tông đồ v.v..                    
   Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang hiên nay đang được trẻ trung hóa, từ ban trị sự, nên dã có số đoàn viên trẻ gia nhập đoàn, sự hoạt động có nhiếu năng động, tích cực, nhiều sáng kiến và thích nghi được với thời đại thông tin mạng, đem lại rất nhìều tìện ích với sự phát triển của thế kỷ 21. Vì những phần thưởng Chúa đã hứa trong 12 điều. Các đoàn viên một khi đã tình nguyện phục vụ dưới cờ “Thánh Tâm Chúa Giêsu” đều quên mình, chỉ biết phục vụ Chúa, làm việc tông đồ, bác ái, tuân giữ những lời đã hứa khi gia nhập đoàn,. đề giúp đỡ nhau cùng tiến bước trong việc mở mang nước Thiên Chúa, phục vụ giáo hội, tha nhân, thánh hóa bản thân, nêu gương tốt cho mọi người, dẫn đầu trong công việc giáo xứ.
   
Đoàn được chia làm tám (8) toán để mỗi toán dễ dàng gắn bó với nhau trong tình thần bác ái và sinh hoạt đoàn.

Nói chung đoàn vùa thực hiện việc cầu nguyện, thánh hóa bản thân, là gương mẫu trong gia đình, và là một tông đồ của Chúa, phụ giúp giáo xứ trong mọi công tác, mọi trường hợp v.v.. có thể nói là người trợ tá, cánh tay nối dài của cha xứ.

 VI. Các Cha Giám Đốc Đoàn là :

 • Cha Vincent Nguyễn-Hữu-Dụ O.P Giám Đốc tiên khởi.
 • Cha Anthony Đào-Quang-Chính O.P
 • Cha Đaminh Trịnh-Thế-Huy O.P
 • Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng O.P  Giám Đốc hiện nay của đoàn. Ngài là Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang. Mặc dù với rất nhiìều công việc bề bộn của giáo xứ. Thế nhưng ngài luôn dành thì giờ hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của đoàn. Nhờ vậy mà tinh thần các đoàn viên mỗi ngày càng một hăng say, nhiệt tình, là giáo dân gương mẫu.

 VII.    Ơn Ích Thiêng Liêng (TB # 89.91 – 92)

Đoàn viên LMTT trung tín được hưởng nhiều ơn ích thiêng lìêng rất quý vì những việc làm và những đau khổ mình chịu, có một hiệu qủa tông đồ đặc biệt hơn, nhờ sự hợp nhất với Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu – Đoàn viên phải tin chắc rằng càng quên mình đi vì Chúa, vì tha nhân thì càng được nhiều ơn Chúa bấy nhìêu, các việc mình làm sẽ có công nghiệp hơn, vì ý ngay lành của mình dâng và lòng mến Chúa yêu người.

 Được hưởng 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa :

1, Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời sống của họ.
2, Ta sẽ xây dựng bằng an cho gia đình họ.
3, Ta sẽ yên ủi họ trong những khi đau khổ.
4, Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho đời họ và nhất là trong giờ lâm chung.
5, Ta sẽ ban dồi dào phúc lành trên các công việc họ làm.
6, Những kẻ có tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một biển tình yêu vô tận.
7, Những linh hồn nguội lạnh nên sốt sắng
8, Những linh hồn sốt sắng sẽ chóng đạt tới đỉnh cao trọn lành.
9, Ta sẽ chúc lành cho bất cứ nơi nào trưng bày và tôn kính ảnh Trái Tim Ta.
10, Ta sẽ ban cho các linh mục được ơn cảm hóa lòng người cứng cỏi.
11, Những người cổ động việc đạo đức tôn sùng này sẽ được khắc ghi tên trong Tái Tim ta.
12, Ta hứa với con trong tình thương xót vô biên   của Trái Tim Ta rằng tất cả tinh yêu mãnh liệt của Ta sẽ ban cho những ai lãnh nhận Thánh Thể liên tìếp chin ngày thứ Sáu dầu tháng, được ơn bền đỗ sau cùng, họ sẽ không phải chết trong lúc mất ơn nghĩa thánh, cũng chẳng bị mất không được lãnh nhận các bí tích. Thánh Tâm ta sẽ là nơi nương náu bảo toàn cho họ trong giờ phút cuối cùng.

Đoàn LMTT kính mời qúy gia trưởng và qúy anh em trẻ gia nhập phong trào LMTT xin liên lạc ban trị xự đương nhiệm kỳ 2012 -2014 hoạc email: ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Last Updated on Tuesday, 10 September 2013 15:33