vincristin how does a is it safe 4th cycle wellbutrin cats doxyc doxycyclin amoxicilli is valtrex lexapro in dapoxetine lexapro an yaz and ac cipro hc o why is pre doxycyclin can predni metformin does synth long befor asthma ven levitra mx can you ta can you dr giving dog should you low dose a normal cyc does doxyc does predn difference difference what if i clomid 2 6 does cipro clomid pre help me ge valtrex pr clomid wor buy levitr cialis et will cipro vermox not therapeuti headache a taking bac flagyl 500 how many m cipro caus can hydroc zoloft mdl doxycyclin can lexapr can you dr doxycyclin online via long term metformin first time how quickl diabetes m viagra at zithromax signs that price for take viagr prednisone stopping p side effec best place price for how long i difference coming off ampicillin amoxil con doxycyclin can propec risks viag cost of st lexapro in clomid dos viagra tab viagra pre does predn dentist vi viagra and how long d will flagy clomid for bilberry a what is do can i ever where can fixed drug metformin grapefruit does predn hydrochlor propecia g walmart le temoignage is hair lo zithromax heartburn express sc esur metfo drinking a difference metformin can diabet cranberry can u take long term can difluc boots phar do not tak how much v viagra jok drug inter metformin doxycyclin can i use should you hydrocorti clomid cov taking lev cipro pain clomid cyc prednisone doxycyclin zoloft for cephalexin metformin where can albendazol cephalexin metrogel a metformin can lexapr where to f prednisone clomid day lisinopril can predni ciprofloxa clomid to who manufa cephalexin prednisone ciprofloxa which is m drug inter is flagyl vermox 100 how long d prednisone mixing pre does predn clomid blo metformin provigil a flagyl and antabuse f doxycyclin cycle day which is b cialis on doxycyclin abruptly s buspar kid topiramate zoloft sex does viagr prednisone ampicillin will clomi doxycyclin taking dox liver afte can ampici can doxycy cipro for chicken po floxin and metformin propecia a missing ac shampoo on does cipro cialis rau yeast infe ciprofloxa zinc like metformin pregnancy what happe effects of is accutan how long s flagyl and the differ phenergan diflucan t kanye viag when to st lisinopril what class how long d how long f prednisone cephalexin how long c cialis hea ductal thr is synthro amoxil can side effec does predn prednisolo about viag wean off z flagyl sid viagra and clomid las can u beco luvox vs l how much f how to buy does viagr can metfor valtrex sh lexapro ex crohn's di side effec clomid day viagra and lexapro wh can i take how long d does lisin thyroid ca ciprofloxa ovulation metformin extraction order ceph how to wea does zithr lasix nurs viagra c k doxycyclin standard d valtrex tr which last provera me doxycyclin negative p clomid and lexapro si meadows la lexapro wa ciprofloxa can i take buspar ide blopress e reasons fo prednisone if provera by mycin d should i t nystatin p viagra and 200 mg syn lexapro an cabergolin does predn best time lexapro co metformin lasix use can i take expiration ventolin m natural re how much i cipro for side effec can cipro average ag how should synthroid does metfo can predni flagyl dos prednisone how many c cephalexin hydrochlor clomid to can i take ciprofloxa synthroid hydrochlor levitra ho how can i is viagra apotheke a can zoloft standard d zoloft ser amoxicilli lisinopril will strat dapoxetine is rogaine do you alw lexapro ta viagra sil does predn what is pr viagra cos cutting le pack diana viagra for can you ov metronidaz zoloft kid how much c which is b is prednis strattera prednisolo clomid 5 c does cipro tinidazole does takin low dose a how long t lexapro fo help getti how much c accutane s accutane c how long d nausea fro strattera levitra an does zolof crazy drea cycle leng tingling w hydrocorti lexapro ni zoloft 3 w flagyl not treating m can i take what to te doxycyclin dicyclomin which is b ciprofloxa can you ta accutane 5 cipro uppe ovulation prednisone diflucan 1 how long s can i take viagra uni zoloft ris hcg clomid use of met flagyl tak drinking m bumex and does doxyc can zoloft is vitamin what adver where can accutane a drug monog can 5 mg p what does what is mo nolvadex a lasix and clomid 50m side effec metformin metformin cipro for dapoxetine taking dex doxycyclin wearing ma ciprofloxa zoloft nec lasix to r how fast d zithromax lexapro wi missed fir taking lex clomid suc cat ate li treating s ciprofloxa prednisone zithromax flagyl alc ciprofloxa prednisone cold sore amoxil and where to b ciprofloxa metformin natural al can i take lisinopril accutane i can you ge www what i does vermo metformin aap predni is effexor drinking c why is syn lexapro an pneumonia bad back p what happe xanax ceph taper down can i take phenergan zoloft for can you ta prometrium prednisolo ibuprofen will predn viagra adv aloe vera can i take flagyl dos natural su cialis and ciprofloxa lexapro wi clomid day can doxycy cough syru remeron an ciprofloxa zoloft dro will predn buspar thr insomnia a what diet prednisone what if sy why should is provigi treatment difference metformin cut metfor does clomi synthroid doxycyclin synthroid levitra 5m 4rx accuta does cipro prednisone zithromax taking pro synthroid metformin is there a gold max v lisinopril prednisone cialis onc brand cial pregnant f what is di can i take metformin prednisone synthroid dosage pre does metfo when is th
PDF Print E-mail

hieu hoi_fatima

DMTD Houston22-10-2012_31

PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA

 

1. Mục đích:

 

a) Học hiểu và sống Tinh Thần Tận Hiến cho Đức Mẹ.

b) Thực thi và Truyền Bá Sứ Điệp của Mẹ tại Fatima: Cải Thiện
             đời sống, Lần hạt Mân Côi, và Tôn Sùng Trái Tim Mẹ.

2. Tổ Chức:

            a) Mỗi Giáo Xứ có Đơn Vị là Đoàn

            b) Mỗi Đoàn có Cha Linh Hướng

            c) Đoàn có Ban Chấp Hành gồm: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó,
                 Thư Ký, và Thủ Qũy

3. Đoàn Viên:

Là những người đã làm Đơn Gia Nhập, đã qua một tiến trình học hỏi và thực hành Sứ Điệp Fatima, và Tuyên Hứa theo Bản Mẫu của Phong Trào.

4. Danh Sách:

 Các Đoàn Viên sẽ được chuyển tới Văn Phòng Trung Ương Đạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ, rồi được gửi về Văn Phòng Trung Ương Thế Giới tại New Jersey, và sau cùng, được đưa sang Fatima để chôn tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1917.

5. Bổn Phận Đoàn Viên:

          a) Mỗi ngày dâng những vất vả hy sinh trong bổn phận của mình để cầu cho phần rỗi các Linh Hồn.

            b) Mỗi ngày, lần một chuỗi 50 và Suy Niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, cầu cho Hoà Bình thế giới.

            c) Mang Áo hay Ảnh Đức Mẹ Carmelo như dấu chỉ đã Tận Hiến cho Mẹ.

            d) Cố gắng giữ trọn các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng: Xưng Tội, Dâng Lễ, Rước Lễ, Lần Chuỗi 50, và Suy Niệm khoảng 15 phút.

6. Sinh Hoạt của Đoàn:

            Tuỳ theo nhu cầu và quyết định của Đoàn. Những sinh hoạt đó có thể là: Họp Đoàn hằng tháng vào ngày giờ nhất định, với Chương Trình Họp Cầu Nguyện theo Thủ Bản; Tổ chức Đọc Kinh Liên Gia hay các Nhóm Nhỏ; Tổ chức các Đêm Canh Thức Đền Tạ ; Tổ chức Tôn Vương Trái Tim Chúa và Khiết Tâm Mẹ tại các Gia Đình…

7. Huy Hiệu, Cờ Đoàn, Đồng Phục:

            a) Huy Hiệu chung của Phong Trào là một hình tròn, nền xanh lam, chung quanh có 3 chữ Latinh trắng: ORBIS UNUS OANS (Thế Giới Hiệp Nhất Cầu Nguyện), giữa có hình hai tay chắp làm thành hình 2 bồ câu hoà bình, quấn quanh với một tràng hạt.
Huy Hiệu Việt Nam thêm vòng chữ bên ngoài: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới, Việt Nam.

            b) Cờ Hiệu: Một mặt mang Tên Phong Trào, có huy hiệu, và Áo Đức Mẹ. Mặt kia có hình Mẹ Fatima, với chữ Tông Đồ Fatima Thế Giới, và tên Đoàn, Giáo Phận.

            c) Đồng phục Nữ: Áo dài trắng, quần dài trắng, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Nam: Áo sơ mi trắng, quần đen, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Khi cần thiết, có thể mang thêm áo vest đậm.

8. Ơn Ích:

            a) Đáp lại Lời Mẹ nhắn như điều kiện cho Nhân Loại cải thiện và đem lại Hoà Bình cho Thế Giới.

            b) Được hưởng muôn vàn Ơn Phúc do việc Lần Chuỗi Mân Côi và mang Áo Đức Mẹ hằng ngày, như Mẹ hứa ban cho đời này, trong giờ Lâm Tử, và cả trong Vinh Quang Đời Sau.

            c) Cùng được hưởng những Ơn Ích do mấy chục triệu Hội Viên trên toàn thế giới cầu nguyện cho.

            d) Tên của mình sẽ được gửi sang tận Fatima và sẽ được chôn gần nơi Mẹ đã hiện ra năm 1917.

            e) Được nhận là Con Thiêng Liêng của Thánh Piô Năm Dấu, và là Thành Viên chính thức của Phong Trào Tân Phúc Âm hoá Thế Giới do Đức Thánh Cha cổ động.

 

Kinh Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội,

Con là: (đọc thầm tên Thánh, Họ, Đệm, Gọi)

Đến quì trước Tôn Nhan Mẹ / con cảm thẩy mình rất khốn nạn tội lỗi / bất xứng mọi bể / Con thật lòng thống hối ăn năn / quyết chí cải thiện đời sống / để trở nên người con rất nhỏ bé của lòng Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ.

Vậy lạy Mẹ Yêu Mến / để Mẹ huấn luyện uốn nắn con nên giống Mẹ / từ hôm nay / từ giây phút này:

CON XIN HIẾN DÂNG CHO TRÀI TIM VÔ NHIỄM MẸ TRÓT MÌNH CON / HỒN XÁC TÀI NẢNG / MỌI TƯ TƯỞNG ƯỚC MUỐN / MỌI NGÔN NGỮ HÀNH ĐỘNG TRONG NGOÀI CON.

Xin Mẹ làm chủ điều khiển theo ý Mẹ / Đó là ước muốn của con / nhưng con không muốn nó qua đi như trăm nghìn ước muốn khác / con muốn thực hiện hằng ngày trong nếp sống.

Xin Mẹ ban ơn đặc biệt giúp con luôn hằng ngày sống theo ước muốn đó / để con từ nay lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn / con sống nhưng không phải con sống / chính Mẹ sống trong con / cho Danh Chúa-Mẹ được cả sáng muôn đời. / Amen.


Ban Chấp Hành:   Nhiệm Kỳ 2011 – 2013

  • Đoàn Trưởng:      Vincentê-Maria Nguyễn Đình An       832 – 466 - 1262
  • Phó Ngoại Vụ:      Loui-Maria   Từ Sơn                        832 – 335 - 1492
  • Phó Nội Vụ:         Phaolô-Maria Trần Vinh Quang         281 – 891 - 5163
  • Thư Ký:               Phanxicô X.-Maria Ng Minh Dũng      832 – 692 - 3377
  • Thủ Quỹ:            Anna-Maria Hoàng Thị Hoa              281 – 932 - 4655
  • Ban Phụng Vụ:     Phêrô-Maria Nguyễn Tài                  281 – 932 - 4655
  • Ban Xã Hội:          Maria-Maria Đinh Thị Thu                281 – 794 - 1224

 

Hình Ảnh:

 

 

 

 

 

(Up to 5 photos)

Last Updated on Saturday, 17 November 2012 16:14