Photo Gallery 2014 Print
Written by Chau Hoang   
Sunday, 25 January 2015 08:51

Thánh Lễ Giao Thừa Giáp Ngọ

Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối 28-12-2014

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III

Last Updated on Sunday, 25 January 2015 15:47