Thánh Lễ Mừng Thượng Thọ Ngày 1 Tháng Giêng 2015

Thánh Lễ Mừng Thượng Thọ 01/2015 PDF Print E-mail
Written by Chau Hoang   
Sunday, 25 January 2015 05:41