Bản Tin Mục Vụ 15-02-2015 Print E-mail
Saturday, 14 February 2015 10:01

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 15-02-2015
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,
Houston Texas