Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/02 – 04/03/2015 E-mail
Friday, 06 March 2015 15:37

 

• Kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng địa phương
• Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay
• Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Syria, Iraq và Venezuela
• Đức Hồng Y George Pell nói về hôn nhân, ly dị và vua Henry Đệ Bát
• Đức Thánh Cha cảm ơn các Giáo Hội ở Bắc Phi vì lòng dũng cảm
• Bọn khủng bố Hồi Giáo IS bắt hàng trăm phụ nữ Kitô Giáo làm nô lệ
• Đức Thánh Cha kêu gọi các hợp tác xã ở Italia tìm phương thức mới
• Cha Lombardi lên án các bài của tuần báo Espresso
• 77% dân số thế giới sống dưới sự bách hại tôn giáo nghiêm trọng
• Sứ thần Tòa Thánh tại Syria nói Kitô hữu nước này cảm thấy bị thế giới bỏ rơi

VietCatholic News