Video Giáo Hội Năm Châu: 03/03 – 09/03/2015 E-mail
Wednesday, 11 March 2015 10:45

• Các Giám mục Venezuela tố cáo chính quyền sử dụng bạo lực đàn áp dân chúng
• Trường thần học Chính Thống Giáo ở Giêrusalem bị đốt phá
• Bất chấp những khó khăn kinh tế các tín hữu Công Giáo Tây Ban Nha vẫn quảng đại giúp qũy truyền giáo
• Một linh mục Congo bị giết. Giáo phận bị tống tiền
• Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về cuộc bỏ phiếu của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ
• Tình hình tại Ukraine và Nga

VietCatholic news