Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 12/2015 E-mail
Saturday, 14 February 2015 09:44

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 6 Thường niên: Muốn và có thể

– Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ

– Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: “Trách nhiệm chính là của các giám mục”

– Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục… về Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên

– Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô

– Roma: Thánh lễ tưởng nhớ những người chết ngoài đường phố.

WHĐ