Danh Sách Ân Nhân Bảo Trợ
PDF Print E-mail

DANH SÁCH ÂN NHÂN BẢO TRỢ

Giáo xứ xin chân thành tri ân những quý vị mạnh thường quân, ân nhân, những cơ sở dịch vụ và thương mại đã BẢO TRỢ cho Hội Chợ Thu Yêu Thương 2012:

1. Phở An 1,2 & 3 $ 1,500.00

2. Nhà hàng Tao Ngộ $ 1,000.00

3. Luật sư Cao Quang Ánh $ 500.00

4. Phở Trúc $ 500.00

5. Phở 45 $ 500.00

6. JRN Nursery $ 700.00

7. Bảo Châu Pharmacy $ 500.00

8. American Heritage Funeral Home $ 500.00

9. DB Pharmacy $ 500.00

10. Schmidt Memorial – Mộ Bia $ 500.00

11. Northside Domestic & Imports $ 500.00

12. La Vang Nail Beauty Sypply & Arts $ 1,000.00

13. Nhà hàng Hồng Long $ 500.00

14. Memorial Physicians Associates $ 500.00

15. Julie Hồng Nguyễn – State Farm Insurance $ 500.00

16. Susan Sương Đoàn–Nutrition & Natural Weight Loss $500.00

17. PL Tea House $ 500.00

18. Nha sĩ James Thụ Nguyễn $ 500.00

19. Brian Tran Heating & Refrigeration $ 500.00

20. First Realty Associate – Don Phúc Đinh $ 300.00

21. Chợ Thắng Hưng 1 & 2 $ 1,000.00

22. Chợ Hưng Đông 1 & 2 $ 500.00

23. Optical At Lincoln Green $ 500.00

24. Nhóm bóng bàn La Vang $ 500.00

25. Vị ẩn danh $ 1,400.00

26. Come & See Nguyen Auto Repair $ 500.00

27. LD Nails Supply Inc $ 500.00

28. Bánh Cuốn Hoa $ 500.00

29. Nha Trang Café – Chợt Nhớ $ 7,000.00

30. Đức Hương Giò Chả $ 2,000.00

31. Happy Smiles $ 1,000.00

32. Smile Architects $ 1,000.00

33. Hà's Kichen $ 1,000.00

34. Nails by Tracey $ 1,000.00

35. T-Spa & Nail Supply $ 500.00

36. Sterling Pharmacy $ 500.00

37. Nails of America $ 500.00

38. L.T. Tofu $ 500.00

39. Đức Phương Thạch Chè $ 300.00

40. Supercare Pharmacy $ 300.00

41. Phở Công Lý $ 300.00

42. Exquisite Eye Care–5 brand-name sunglasses

43. Vị ẩn danh - LV 395 $ 500.00

44. Bà Hồ Sĩ Mười - Trịnh Thị Đầm $ 500.00

45. Ông Bà Thân Văn Lương $ 200.00

46. Anh Chị Trạng & Hương $ 200.00

47. Anh Chị Khánh & Liên $ 500.00

48. Fish N Pet Unlimited $ 500.00

49. Jonny Đặng Jewelry $ 500.00

50. AA Travel $ 500.00

51. Alliance Antoine, LP $ 2,000.00

52. Tri Tran Construction $ 500.00

53. USA Billiard $ 500.00

54. Bà Dung Đinh $ 100.00

55. Chị Phan Ngọc Diệp $ 200.00

56. Ông Bà Nguyễn Ngọc Thành $ 500.00

57. Anh Chị Nguyễn Châu Hoài $ 300.00

58. Ông Bà Bùi Kha & Liễu $ 100.00

59. Anh Chị Nguyễn Toản $ 500.00

60. Ông Bà Vũ Nguyễn $ 200.00

61. Anh Chị Thế Cao $ 200.00

62. Anh Chị Nguyễn Vũ Sơn $ 500.00

63. Anh Chị Bùi Đạt $ 200.00

64. Anh Chị Oanh Ngọc – Hoàng Lưu LV 240 $ 200.00

65. Vị ẩn danh $ 200.00

66. Ông Bà Lê Văn Mạo $ 200.00

67. Ông Bà Đặng Hiến $ 200.00

68. Vị ẩn danh $ 100.00

69. Ông Bà Uông Tri Phương $ 200.00

70. Anh Chị Ngô Quang Tuyến $ 500.00

71. Anh Chị Vị & Thúy $ 100.00

72. Anh Chị Trần Quang & Vượng Thủy $ 100.00

73. Anh Chị Thức & Mai $ 500.00

74. Ông Bà Cố H. C. H . $ 500.00

75. Dược sĩ Hảo Nguyễn, RX Care Pharmacy $ 500.00

76. Ông Hoàng Văn Trường $ 20.00

77. DTT Realty & Mortgage-Kevin Đức Nguyễn $ 500.00

78. Phở Biên Hòa $ 500.00

79. Central Nails $ 500.00

80. Vị ẩn danh – LV 105 $ 200.00

81. Bà Trần Thị Kế $ 200.00

82. Vị ẩn danh $ 300.00

83. Anh chị Phi Văn Cao $ 100.00

84. Ông bà Nguyễn Quốc Dũng $ 200.00

85. Anh Nguyễn Mạnh Hòa $ 100.00

86. Anh Trần Hùng $ 100.00

87. Ông bà Jim Văn Vũ $ 100.00

88. Bà Cố Đoàn Đức Ruyên $ 300.00

89. Ông bà Phượng Vũ $ 100.00

90. Ông bà Trần Tấn Định $ 100.00

91. Anh chị Khánh Dư & Thảo $ 300.00

92. Bà Huỳnh Bạch Liên $ 100.00

93. Ông bà Trần Thiết Hùng $ 200.00

94. Ông bà Phạm Đình $ 100.00

95. Serene Nails $ 200.00

96. Expo Nails $ 50.00

97. Vị ẩn danh $200.00

98. Vị ẩn danh $1,500.00

99. Chị Tina Lý $50.00

100. Mr. Tâm Ngô $25.00

101. Ông bà Lâm Mậu Khánh tặng 38 bàn dài cho Hội Chợ

102. Amerigroup $500.00

103. Minh Trương Gifts Shop $3,000.00

104. Đan Viện Biển Đức $150.00

105. Quỹ Tình Thương $150.00

106. Hội Hiến Tủy $150.00

107. Essential Comfort (A/C) $500.00

108. Lone Star Legal Aid $150.00

109. Tâm Nails by Solar $25.00

110. Hai em VIVIENCE & KEVIN ĐỖ $100.00

111. Christine Quỳnh–AB Realty & Mortgage $500.00

112. Anh Louis Võ Mầu $200.00

113. Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Liêm $200.00

114. Anh chị Phan Mạnh Trai $200.00

115. Anh chị Từ Sơn $200.00

116. Hạ Nails $500.00

117. Anh chị Nguyễn Bá Ngọc $300.00

118. Thầy Sáu Khánh bảo trợ tiền coupons

119. Anh chị Nguyễn Văn Định $200.00

120. Anh chị Huy-Vỵ $200.00

121. Anh chị Đỗ Hữu Vĩ $100.00

122. Ông bà Thân Văn Trụ $30.00

123. Ông bà Phúc Mến $100.00

124. Hệ Thống Nhà Hàng Kim Sơn $1,000.00

125. Anh chị Kim Huỳnh & Long Nguyễn $100.00

126. Anh chị Đinh Quang Thịnh & Oanh $100.00

127. Ông bà Mai Ngọc Ánh $100.00

128. Ông bà Bya Y Yung $500.00

129. Ông bà Hoàng Vũ $200.00

130. Chị Nguyễn Thị Nguyệt $100.00

131. Ông bà Phạm Năng Hưng $500.00

132. Oral Dental Cares - Dr. Tuan Q. Tran, D.D.S. $300.00

133. Airline Liquor $200.00

134. Vintage Hair Salon (Thảo Lê) $200.00

135. Vị ẩn danh LV 193 $200.00

136. Anh Thế Cao    $100

137. Andy Nguyễn $50.00

138. Chị Tina Đỗ $100.00

139. Ông bà Vũ Thế Hùng $100.00

140. Anh chị Cao Tiến Thịnh-Yến $200.00

141. Bà Nguyễn Thị Hoa $200.00

142. Công Ty Chuyển Tiền Hoa Phát $500.00

143. Chị Ngọc Lâm $20.00

144. Phillip Phạm $100.00

145. Earthman Restheaven Cemetery $500.00

146. Ông bà Võ Thành Trí $100.00

147. Bicky Hoàng $10.00

148. Ông bà Nguyễn Viết Hạnh $200.00

149. Chị Nguyễn Thị Yến $50.00

150. Ông Trần Minh Đặng $100.00

151. Hai gia đình Cha Vượng và Cha Thiên Ân $3,000.00

152. Gia đình Đinh Ngọc Lễ tặng một freezer cho Hội Chợ

153. Lớp Kinh Thánh của LM. Đoàn Đình Bảng $200.00

154. First Millennium Realty – Tom Trần $500.00

155. Hội Bảo Vệ Sự Sống và Thai Nhi-GX.Đức Mẹ Lộ Đức $150.00

156. Ông bà Nguyễn Trọng Hiền $200.00

157. Gia đình LV 1193 $40.00

158. Ông bà Vũ Thị Mừng $500.00

159. Anh chị Bùi Văn Nhất $500.00

160. Ông bà Hoàng Lý (Liberty Tile & Marble) $500.00

161. Gia đình LV 78 $200.00

162. Ô.B. Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -(Gx Các Thánh Tử Đạo) $500.00

163. Mr. Ron Jenkins - Silver Eagle Distributors/Bud Light $8,000.00

164. Gia đình LV 271 $100.00

165. Hưng Đông Meat Market $200.00

166. Bác sĩ Vũ P. Duke – Alexander Family Medicine $700

167. Chị Hà Nguyễn $1,000.00

168. Premier Jewelers Hoàng Vi $300.00

169. Mr. Thiếu Văn Phụng $100.00

170. Chị Mai Anh Nguyễn $200.00

171. Anh chị Đức N. Mai $50.00

172. Ông bà Nguyễn Tiến Biểu $200.00

173. Mr. Trần Nhu Steve $100.00

174. Anh chị Biên Nguyễn LV 795 $500.00

175. Chị Phạm Thái Nga $1,000.00

176. Anh chị Jimmy Võ $50.00

177. Ông bà Nguyễn Đức Thành $100.00

178. Anh chị Nguyễn Nghĩa & Kim Anh $200.00

179. Anh chị Nguyễn Thụ & Bích $200.00

180. Ông bà Đinh Văn Vương $100.00

181. Bà Nguyễn Thị Vân $100.00

182. Cụ Nguyễn Thị Hảo $100.00

183. Hãng Bánh Cuốn Jasmine tặng 100 lbs. bánh cuốn

184. Chị Thân Thanh Thảo tặng 2 thùng pháo

184. Ông bà Hùng B Nguyễn $300.00

185. Chị Quyên Lệ Hàn $40.00

186. Zydan Corporation $300.00

187. Chị Trịnh Hồng Thu $60.00

188. Ông bà Bya Y Yung $500.00

189. Versatile Communication $28.75

190. Anh Khánh Trần – Health Care $300.00

191. Anh chị Đoàn Hùng Nghĩa $500.00

192. Anh Chiến Bùi $20.00

193. Bà Nguyễn Thị Thế $50.00

194. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm $50.00

195. Ông bà Van Tran $1,000.00

196. Anh Andy Ngô $1,000.00

197. Bà Liên Kim Nguyễn $300.00

198. Thầy cô Ban Việt Ngữ $150.00

199. Isingtec - bảo trợ 8 cặp loa ($400/cặp) và $5,000.00

200. Thẻ 2 Chiều Corporation $1,100.00

201. Nelly's Nail $200.00

202. Kenny Auto Service    $1,000.00

203. Bà Nguyễn Thị Di          $300.00

204. One Man Band - anh Nguyễn Vũ Thiện   $300.00

205. Laurence C. Wong          $125

Nếu có sai sót chi tiết trên danh sách, xin quý vị vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ. Chân thành cám ơn quý vị!!!

  

QUÝ CƠ SỞ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ QUÝ ÂN NHÂN MẠNH THƯỜNG QUÂN MUỐN BẢO TRỢ HAY THUÊ GIAN HÀNG TRONG NHỮNG NGÀY HỘI CHỢ THU YÊU THƯƠNG 2012, XIN LIÊN LẠC VĂN PHÒNG GIÁO XỨ HOẶC VỊ ĐẠI DIỆN BAN TÀI CHÁNH: Ông NGÔ VINH KHOA 713-582-2298


 

 

Thánh Phaolo nhắn gởi chúng ta qua Thư gửi Tín Hữu thành Cô-rin-tô, “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho đi tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng; vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2 Cor 9:6-7)