Giới thiệu chương trình học Kinh Thánh và Giờ Cầu Nguyện PDF Print E-mail
Sunday, 25 January 2015 07:35

Chương Trình Giờ Cầu Nguyện
Lòng Thương Xót Chúa & Mẹ Medju

Mỗi ngày: 2:00PM - 5:00PM, giờ miền Đông Hoa Kỳ
+ 2:00PM Học Kinh Thánh
+ 3:00PM Cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa
+ 4:00PM Suy niệm Kinh Mân Côi & Mẹ Medju

Mỗi tối 5 PM, 8 PM và 11 PM, giờ miền Đông Hoa Kỳ
Gọi vào điện thoại 605-562-3140, bấm 460922#
Việt-Nam Gọi số 84(0)4 7108 0099, bấm 460922#
Mời cộng tác và tham gia giờ Lòng Thương Xót Chúa

Nếu có thể, xin dâng lời ca tiếng hát để tôn vinh Chúa
Linh Hướng: Lm. Peter Lê Thanh Quang
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: Longthuongxotchua-memedju.org

 

 

Last Updated on Monday, 09 February 2015 05:21