Sồng Tin Mừng với Mẹ Tháng 03/2015 - Chúa Nhật 5 MC 22-028/03 Print E-mail
Sunday, 01 March 2015 06:52
Article Index
Sồng Tin Mừng với Mẹ Tháng 03/2015
Chúa Nhật 2 MC 01-07/03
Chúa Nhật 3 MC 08-14/03
Chúa Nhật 4 MC 15-21/03
Chúa Nhật 5 MC 22-028/03
Tuần Thánh 29-31/03
Trang Chuyên Đề
All Pages

 

22.03.2015                                                  Chúa Nhật 5 – MC B

Thánh vịnh tuần 1                                             Ga 12,20-33

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Như Mẹ: Sự sống của con người là một món quà vô giá Thiên Chúa ban. Nhưng sự sống ở đời này không phải là tất cả. Cái làm cho con người ta đáng giá, đó là sự sống vĩnh cửu. Nếu không có sự sống vĩnh cửu ở đời sau, thì hiện tại chúng ta có sống như thế nào cũng vô nghĩa. Chấp nhận mất sự sống đời này, để được sự sống đời đời, đó là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con biết và tin rằng cuộc sống này chỉ là sống tạm, nhưng con lại cứ bám víu vào đó. Xin Chúa giúp con nhớ rằng nhờ Chúa mà con có sự sống, thì xin cho con sống hết mình để đạt được hạnh phúc đời đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống hết mình vì Chúa, xin cho con noi gương Mẹ mà sống vì Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.03.2015                                                            Thứ Hai

Th. Turibiô Môgrôvêjô, gm                                      Ga 8,1-11

“Thôi chị cứ đi bình an
và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thể hiện lòng thương và thái độ tế nhị của Chúa khi đối xử với người tội lỗi. Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng và tử tế đối với người tội lỗi. Đây là bài học rất giá trị để mỗi người chúng ta biết mà đối xử tử tế với những người khác, nhất là những người tội lỗi.

Với Mẹ: Con người ta dễ dàng moi móc những cái xấu và những lỗi phạm của anh chị em. Chúa giàu lòng thương xót, nếu Chúa mà chấp tội thì có ai được rỗi? Xin Chúa tha thứ cho những lầm lỗi của con, xin cho con biết cố gắng yêu thương, cảm thông và nâng đỡ người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ vẹn toàn mọi đàng và rất nhân hậu từ ái. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con để con luôn biết sống bác ái, hiền hoà và vị tha với hết mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.03.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 5 MC                                                            Ga 8,21-30

“Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 8,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã đến trần gian để mặc khải cho loài người biết về mầu nhiệm Nước Trời. Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Người từ trời mà đến, rồi lại trở về trời. Người xác định rằng khi Người được kéo lên cao, Người sẽ kéo mọi người lên với Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có quá nhiều cám dỗ khiến chúng con dễ dàng bám vào tiền tài và vật chất, để rồi thờ ơ với Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, là những giá trị mang lại sự sống thực cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Thiên Chúa đã cho Mẹ lên trời cả hồn và xác. Xin Mẹ đưa mắt nhìn đến nhân loại tội lỗi của chúng con đang còn sống trong trần gian này. Xin cho chúng con biết hướng nhìn lên với Chúa và Mẹ ở trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.03.2015                                                            Thứ Tư

Lễ Truyền Tin                                                  Lc 1,26-38

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Đấng Tối Cao
sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35).

Như Mẹ: Mẹ Maria là người đầu tiên được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã bao phủ lấy Mẹ, tác sinh Chúa Giêsu làm người trong lòng Mẹ. Mẹ trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần: hãy mở cửa tâm hồn để Chúa Thánh Thần luôn luôn ngự trị ở đó.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã làm người trong lòng Mẹ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn chúng con, để chúng con trở nên con ngoan của Mẹ Maria.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sẵn sàng để Chúa Thánh Thần bao phủ lấy Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để Chúa Thánh Thần ngự vào trong tâm hồn mà an ủi, dạy dỗ và thánh hoá.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.03.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 5 MC                                                            Ga 8,51-59

“Tôi không tìm vinh quang cho mình
nhưng có Đấng tìm tôi và xét xứ tôi” (Ga 8,50).

Như Mẹ: Con người ta thường tìm vinh quang cho chính mình, nhưng đó là vinh quang sẽ tàn lụi. Còn Chúa Giêsu là Chúa, nhưng lại trút bỏ hết vinh quang, để mặc lấy thân phận phàm nhân. Ai khiêm nhường hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa tôn lên, nghĩa là được Thiên Chúa ban tặng vinh quang cho, vinh quang đó là hạnh phúc Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con, để con lo tìm kiếm vinh quang Nước Trời. Xin cho con biết làm cho Chúa vinh hiển, còn chính con biết nhỏ đi. Xin dạy con làm những việc mưu ích cho linh hồn con, là tôn vinh danh Chúa, qua lời nói, việc làm… để mọi người có thể cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cho con luôn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.03.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 5 MC                                                           Ga 10,32-42

“Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi
và tôi ở trong Chúa Cha.” (Ga 10,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm những việc lớn lao, có nhiều người đã tin nhưng cũng có những người Pharisêu không tin vào Người. Tại sao Chúa Giêsu lại làm được những việc vĩ đại quá sức con người? Bởi vì Chúa Cha ở trong Người và Người ở trong Chúa Cha.

Với Mẹ: Ngày nay vẫn có những người không hề tin vào Chúa Giêsu, không hề tin vào Giáo Hội. Xin cho con thấy và tin những sự việc cao cả mà Chúa vẫn đang làm trong Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa và cũng tin vào những việc Chúa làm. Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin cho con biết chiêm ngắm những kỳ công mà Chúa đã thực hiện cho người trần.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.03.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 5 MC                                                           Ga 11,45-57

“Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

Như Mẹ: Ông Caipha đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu sẽ phải chết để đền tội thay cho dân và để quy tụ con cái đang tản mác khắp nơi về một mối. Người đến trần gian là để thực thi sứ mạng cứu độ, đó là chấp nhận chết đi, để mang lại sự sống cho muôn dân.

Với Mẹ: Ở trần gian, mấy người tự nguyện hy sinh chết thay cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là Thiên Chúa, là Đấng vô tội, nhưng lại chấp nhận chết như một tội nhân để đền tội thay cho loài người chúng con. Xin cho chúng con biết hy sinh vì phần rỗi tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã chấp nhận hy sinh con yêu dấu của mình là Chúa Giêsu. Và Mẹ cũng chấp nhận hy sinh mà thông phần vào hy tế của Chúa trên thập giá. Xin cho chúng con biết cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).