Sồng Tin Mừng với Mẹ Tháng 03/2015 - Tuần Thánh 29-31/03 Print E-mail
Sunday, 01 March 2015 06:52
Article Index
Sồng Tin Mừng với Mẹ Tháng 03/2015
Chúa Nhật 2 MC 01-07/03
Chúa Nhật 3 MC 08-14/03
Chúa Nhật 4 MC 15-21/03
Chúa Nhật 5 MC 22-028/03
Tuần Thánh 29-31/03
Trang Chuyên Đề
All Pages

29.03.2015                                                     Chúa Nhật Lễ Lá

Tưởng niệm cuộc thương khó                        Mc 14,1 – 15,47

“Thầy bảo thật anh em,
có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy” (Mc 14,18).

Như Mẹ: Vì lợi lộc vật chất, nhiều khi con người ta dám phản bội cả những người thân yêu nhất của mình. Chúa Giêsu đã thấy trước rằng một người môn đệ đang cùng ăn với mình sẽ phản bội mình. Chúng ta khó đo lòng dạ của con người, nhưng Chúa thì biết rõ mồn một.

Với Mẹ: Vì lợi ích kinh tế, nhiều lúc con người ta sát phạt lẫn nhau một cách tàn nhẫn, như có câu: “thương trường là chiến trường”. Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng dạ của chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con luôn biết trung thành với Chúa, và biết tôn trọng nhau trong chân lý và tình yêu.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trung thành với Chúa, xin cho chúng con luôn sống chân thành.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.03.2015                                                            Thứ Hai

Tuần thánh                                                         Ga 12,1-12

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã lấy dầu thơm mà xức chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau chân Chúa, đó là một nghĩa cử đẹp. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi theo gương của cô Maria làm đẹp lòng Chúa Giêsu bằng chính dầu thơm nhân đức và bằng sự phục vụ khiêm nhường trong cuộc sống hằng ngày.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, Chúa thật đáng để người ta yêu mến và thờ phượng. Nhưng nhiều khi, chúng con lại lơ là với Chúa quá. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con tìm mọi cách làm đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn đẹp lòng Chúa. Mẹ không ngừng ca khen Chúa với cả tấm lòng. Xin Mẹ dạy chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.03.2015                                                            Thứ Ba

Tuần thánh                                                   Ga 13,21-33.36-38

“Mọi người sẽ nhận biết anh em
là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em
có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Người Việt có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”. Gương sống yêu thương là một lời chứng hùng hồn nhất, cứ dấu này mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu: yêu thương nhau. Ở đâu có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Với Mẹ: Tình yêu là sức mạnh cho con người vươn tới. Xin tình yêu của Chúa phủ kín tâm hồn chúng con, để chúng con thực sự sống trong tình yêu: yêu Chúa và thương người.

Nhờ Mẹ: Mẹ sống trọn vẹn tình yêu: Yêu Chúa hết lòng và yêu con người hết mình. Xin Mẹ dạy chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).