Chúa Giêsu nghiêm giọng đuổi anh đi ngay! Print E-mail
Sunday, 15 February 2015 02:41

 

Thưa quý vị, thưa các bạn ! Chủ đề Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật VI TN ( B ) hôm nay là Chúa Nhật sau cùng của Mùa Thường Niên thứ nhất trước Mùa Chay, là chủ đề nói về việc Chúa Giêsu trên hành trình rao giảng Tin Mừng đầu tiên, trong đó có việc cứu chữa phần xác, tức chữa bệnh cho người ta.

Phần chia sẻ lời Chúa hôm nay không phải nói về bệnh phong, vì bệnh phong là một hình thức của sự đau khổ phần xác, sự bị xua đuổi , xa lánh cùa người đồng loại. Tóm lại, bệnh phong hủi là loại bệnh lở loét, lộ ra bên ngoài, trong rất khổ sở. Bệnh nầy đã có từ thời xa xưa, đến thời ngôn sứ Môisen. Khi được khỏi bệnh phải đi trình diện các tư tế để biết mình khỏi bệnh, và khi đang mắc bệnh thì đi đến đâu phải la lên, để người khác tránh xa, thật là khổ sở.

Vì vậy, hình ảnh người mắc bệnh phong hủi phần xác, nói lên quyền làm người, sự sống tự do bị căn bệnh khống chế, cuộc sống tự nhiên bị hạn chế, thật là đau khổ. Nhưng, hình ảnh ấy chính là nói lên sự : “phong hủỉ tâm linh ”, bị ma quỷ khống chế, lúc ấy còn đau khổ hơn nhiều. Như vậy, người bị mắc chứng “ hủi tâm linh” thì ai có thể chữa trị ? Há chẳng phải là “ Thầy thuốc GIÊSU ” ư ?

Nhưng , đoạn Lời Chúa ( Mc 1, 40 -45) hôm nay, không chỉ nhấn mạnh ý nghĩa duy nhất nơi chủ đề người phong hủi, mà là nhấn mạnh sứ vụ Rao Giảng của Chúa Giêsu. Vì, Người đến trần gian không phải để chữa bệnh phần xác.

Vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng nhau tìm hiểu Lời Chúa hôm nay nhé !

Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang giảng dạy trong thành Ca-phác-na-um, để trừ quỷ và chữa nhiều bệnh tật, dân chúng tuôn đến với Người. Vì vậy, người phong hủi hôm nay cũng tìm đến với Chúa Giêsu, để xin Người chữa lành bệnh cho mình. Chúng ta thấy, yếu tố đầu tìên là : Anh ta tin vào Chúa Giêsu: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” ( c 40 b ). Người bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi ! ” ( c 41). Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh và anh liền được sạch. ( c 42)

Điều nầy, không khó khăn và không còn  là ” chuyện lạ ” đối với dân chúng khi nhìn thấy Chúa Giêsu chữa bệnh nữa. Nhưng, việc Chúa Giêsu chữa bệnh không phải là mục đích chính của sứ vụ Thiên Sai của Người. Vì thế,  “ Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay !” (c 43). Vâng, đây là yếu tố chính của phần chia sẻ hôm nay. Tại sao, Chúa Giêsu lại nghiêm giọng đuổi anh ta đi ?

Vâng, và như vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay cũng có ba ý chính :

-          Thứ nhất : Người bị bệnh phong tìm đến với Chúa Giêsu để xin Người chữa lành.( c 40 -42)

-          Thứ hai : Chúa Giêsu nghiêm giọng đuổi anh ta đi và cấm không cho anh ta nói với ai về việc anh ta được khỏi bệnh.( c 43 -44)

-          Thứ ba : Nhưng người được khỏi bệnh đã loan tin ra khắp nơi ( c 45)

Theo đó, vấn đề được đặt ra là : Tại sao , Chúa Giêsu lại cấm không cho người bệnh phong nói với người khác về việc mình được khỏi bệnh ? ( c 44) Câu trả lời cũng chính là ở câu 45 b , vì, nếu Chúa Giêsu chỉ đến trần gian để chữa bệnh tật thân xác mà thôi, thì không phải là Sứ Vụ Thiên Sai, mà là chỉ như một người thầy thuốc mà thôi.

Nhưng, người được khỏi bệnh phong thì hết sức vui mừng, vì thế đã quên mất Lời dặn của Chúa Giêsu. Sự vui mừng của anh ta đã đánh mất lòng biết ơn của anh ấy đối với Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu càng nổi tiếng như một danh nhân, thì sứ vụ Cứu Độ của Người sẽ không còn phù hợp với mầu nhiệm cứu độ.

Chúng ta thấy, khởi đi từ bài đọc I ( Lv 13, 1-2; 44-46), nói về đặc điểm và quy định của  người mắc bệnh phong hủi. Thật khổ sở và bất hạnh. Đó là thân xác, còn linh hồn mắc bệnh phong hủi thật đáng sợ hơn.

Còn bài đọc II ( 1 Cr 10, 31 – 11,1) thánh Phao-lô cho biết, hãy học theo gương của Đức Kitô, mình vì mọi người, chứ đừng bắt mọi người vì mình.

Như vậy, việc Chúa Giêsu chữa cho người mắc bệnh phong được sạch, là việc của cá nhân anh ta, cò sứ vụ rao giảng Tin Mừng là việc chung. Như vậy, việc Chúa Giêsu nghiêm giọng đuổi anh ta đi ngay và cấm khong cho anh ta nói với ai về việc mình được khỏi bệnh. Chính là ý nghĩa Công Giáo tính.

Thánh vịnh ( 31 , 1-2 ; 5-11 )hôm nay cho chúng ta biết, nếu chúng ta sống thanh liêm, đoan chính, chính là chúng ta được thanh sạch. Còn nếu, chúng ta sống bất chính tội lỗi, thì giống như chúng ta mắc bệnh phong hủi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa cho người mắc bệnh phong được sạch. Xin ban cho chúng con biết sống ngay thẳng , có tâm hồn trong sạch, đó chính là chúng con không mắc bệnh phong. Nhưng, khi chúng con yếu đuối sa ngã mà mắc bệnh phong tâm hồn, xìn Chúa thương ban cho chúng con biết chạy đến với Chúa để được Chúa chữa lành bệnh phong hủi tâm hồn./. Amen

(Một hình ảnh minh họa hữu ích cho việc đi xưng tội, chính là hình ảnh người mắc bệnh phong được Chúa Giêsu chữa lành.)

15/02/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Nguồn: www.daobinh.com