Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 12/02-18/02/2015
Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 12/02-18/02/2015 Print E-mail
Thursday, 19 February 2015 16:42

• Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa
• Lòng can đảm của một con tim thổn thức khôn nguôi
• Lịch sử và ý nghĩa ngày thứ Tư Lễ Tro
• Con cái là hồng ân của Chúa – Một xã hội không có con là một xã hội không ký ức và không tương lai.
• Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt qua mọi rào cản
• Chương trình sẽ được kết thúc với bài Thánh Ca Kinh Chay, nhạc và lời của linh mục Nguyễn Duy do Như Ý trình bày.