Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 26/02 – 04/03/2015 E-mail
Thursday, 05 March 2015 05:05

 

• Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta tất cả mọi tội lỗi
• Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta ngay cả trước đường biên cuối cùng của cuộc đời
• Câu chuyện Chúa Giêsu làm sóng yên biển lặng
• Mục tiêu của hành trình hoán cải
• Hãy tự phán xét chính mình trước

VietCatholic News