.kwd_bloack ul li a:hover, .bottom_rs ul li a:hover{color:#9ec91f;} a img{border:none !important;} #footer-keys-bot p a{color:#016a8e;padding:0 10px; font-size:13px; line-height: 28px; border-right: 1px solid #016a8e;} #header .headTop .rightBlock {float: right;}
.footer-nav{width: 100%; height:74px; text-align:center; color:#c0c0c0;} .srch-txt{width: 50%;float: left;}
.leftblk img{float: left; margin-top:22px; *margin-top:18px; padding-right: 15px;} .bottom_rs ul{padding-bottom:10px}

This Page Is Under Construction - Coming Soon!

#header .whois a { font-size:11px; text-decoration: underline; color:#92c90c; padding: 0px; font-weight:normal;} .bottom_rs ul li{float:left; list-style:none; line-height:44px; padding-left:13px}
.kwd_bloack h4{font-size:13px; line-height:18px; color:#8a8888; padding-left: 4px; text-transform: uppercase; text-align: center;} /*.arrows{background:url(http://i3.cdn-image.com/__media__/pics/8932/arrows.jpg)}*/
#header h1 a { font-size: 32px; font-weight: bold; color:#fff; } .sale-msg a:hover, .inquire a:hover{text-decoration: underline} .kwd_bloack ul{padding-top:9px} .bottom_rs h3{line-height:20px; padding:10px 0}

ministryvalues.com

 • Work from Home
 • #header .headTop{height: auto;}
 • music videos
 • .kwd_bloack{float:none; width:auto; padding:0 5px}
   #logo img{border:0 none;} Service Agreement
  #header .leftBlock p a { color: #535340;font-size: 12px;text-decoration: underline;font-weight: bold;padding: 9px 0 0;float: left;}
  .footer .container p {color: #6d6d6d;padding: 20px 0;} .kwd_bloack ul li{line-height:30px}
  a{text-decoration:none; outline:none} /*.inquire {text-align:right; padding-top:10px; color:#fff}
  @media only screen and (max-width : 600px) { *{margin:0; padding:0} .searchbox{width:351px; height:30px;} /*@media only screen and (max-width:960px), only screen and (max-device-width: 640px) and (min-device-width : 320px)
 • Parental Control
 • .footer-nav a{font-size:12px; line-height:74px; color:#c0c0c0; padding: 0 5px; text-decoration:underline} .container{width:960px; margin:0 auto} .lst_arr{background:url(http://i4.cdn-image.com/__media__/pics/8934/lst_arr.jpg) ;float:left;width:286px; height:425px; background-position:-2px 33px; background-repeat:no-repeat} Ministryvalues.com .content{padding-bottom:10px; margin-top:10px;float: left; width: 100%;}
  #logo p a{color:#ffffff;font-size:11px;text-decoration:underline;} } .bottom_rs ul{float:left; width:785px; height:44px; overflow:hidden;list-style:none}
  -->
  #header .head-pad { padding:18px 0px; float: left;width: 100%;} .leftblk{float:left; overflow:hidden}
  Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/03 – 11/03/2015 E-mail
  Thursday, 12 March 2015 18:32

  • Hãy học làm điều thiện
  • Thế gian che mắt chúng ta khiến chúng ta không thấy những nhu cầu của người nghèo
  • Câu chuyện Ðức Giêsu tẩy uế Ðền Thờ
  • Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng
  • Hãy trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa

  VietCatholic News