Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 2 MC B
Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 2 MC B E-mail
Monday, 02 March 2015 05:19

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 01-03-2015