Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 3 MC B E-mail
Sunday, 08 March 2015 15:55

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 08-03-2015