Rước Kiệu & Thánh Lễ Thứ Bảy 03-05-14

Rước Kiệu & Thánh Lễ Thứ Bảy PDF Print E-mail
Written by Chau Hoang   
Friday, 23 January 2015 18:34

 

Last Updated on Friday, 23 January 2015 18:47